Torbjörn Klingström

Business Analyst
  • Stockholm, Sweden
  • 2024/02/16

Jag har gedigen erfarenhet från flera aspekter av kommersiellt analysarbete som, i kombination med ett genuint intresse för strategi- och BI-frågor, bör passa väl in i verksamheter med förändrings-/förbättringsbehov.

Kategori
E-post
Låst
Telefonnummer
Låst

Erfarenhet

Affärsanalytiker @ GlobalConnect
mar 2020 — okt 2023

Marknads-/omvärldsanalys, Produktportföljanalys, Conjoint-/prissättningsanalys, NPS/kundnöjdhetsanalys, Förvärvs-/business case analys, Performance analys - (utfall/forecast), Budget-/affärsplanering, SPOC för kravställning gentemot BI.

Global Offering Manager @ Telia Group
jul 2017 — feb 2020

Omvärlds-/marknadsanalys, Analysstöd för lokala produktportföljstrategier i Danmark, Finland och Litauen, NPS-/kundnöjdhetsanalys, Analysstöd för mobila konvergensstrategier.

Senior Strategic Analyst @ Telenor
jan 2014 — jun 2017

Omvärlds-/marknadsanalys, Affärsstöd i företagets strategiplanering, Affärsstöd i diverse strategiska projekt, Affärsstöd i företagsförvärv och större business cases, 50% utlånad till Telenor Group för ett fiberprojekt i Myanmar (12 mån), Analys av nya affärsmöjligheter (smarta hem), Analys av strategisk produktportföljspaketering. SPOC för kravställning gentemot BI.

Kontakta kandidat

Logga in eller köpa denna CV.
Beställ
Torbjörn Klingström
Rulla till toppen