Upphandlingschef till tekniska avdelningen

Närpes Stad
Publicerad
2020/05/25
Placering
Närpes, Finland
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Till arbetsuppgifterna hör bl.a.

-Närpes stads upphandlingsverksamhet
-kontakt och avtal
-fungera som sekreterare i Tekniska nämnden
-budgetering och uppföljning av resultatet
-skatteanmälningar för byggprojekt
-verka som förman för kanslipersonalen
-övriga uppgifter

Av sökande förutsätter vi

-ekonom eller annan motsvarande utbildning på högskolenivå
-god datakunskap
-förmåga att formulera sig i skrift och uppgöra dokument
-samarbetsförmåga
-goda kunskaper i de båda inhemska språken

Prövotid om 6 månader tillämpas.
Den till tjänsten valda skall före tillträdandet inlämna godtagbart läkarintyg.

Ansökan görs elektroniskt via Kuntarekry senast 5.6.2020 kl. 15.00.

Liknande platsannonser

Upphandlingschef till tekniska avdelningen
Rulla till toppen