Redovisningsansvarig

Avesta Kommun
Publicerad
2019/12/05
Placering
Avesta, Sweden
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Om arbetsplatsen

Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också pannben och mod, handlingskraft och framtidstro. Vi växer och utvecklas. Vi ska bli 25000 invånare och ha ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Tillsammans bygger vi Avestas framtid vill du vara med?

Avesta kommuns centrala ekonomienhet ansvarar för kommunens styrprocesse, det vill säga planering, budget och uppföljning. Vi arbetar också med sedvanliga aktiviteter i ekonomiprocessen som kundfakturering, leverantörsbetalningar och likvidhantering.

Vi är inne i ett spännande förändrings- och utvecklingsarbete där vi utvecklar vår digitala förmåga ytterligare. Vi står också inför en generationsväxling på enheten, vilket innebär att det finns stora möjligheter att vara med och utveckla verksamheten. I denna resa är du som redovisningsansvarig en nyckelperson.

Nu söker vi en redovisningsansvarig som vill vara med och kvalitetssäkra och utveckla enheten tillsammans med oss. Är det du?

Arbetsuppgifter

I rollen som redovisningsansvarig ansvarar du för att kommunens redovisning är rättvisande och uppfyller lagar, riktlinjer och anvisningar. I uppdraget ingår att sammanställa månads- och årsbokslut samt ansvara för att upprätta koncernbokslut.

Du är kommunens expert i redovisningsfrågor och är därför en naturlig diskussionspartner och stöd i dessa frågor inom kommunen. Du har också ett övergripande systemansvar för ekonomisystemet och dess försystem.

Vi står mitt i arbetet med att införa e-handel och e-arkiv och där kommer du också ha en viktig funktion att fylla, liksom i framtida arbetet med utveckling av rutiner och system inom ekonomiområdet.

Exempel på andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
• Räkenskapssammandraget
• Utveckla kommunens exploateringsredovisning
• Ta fram SCB-statistik.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är driven och tar initiativ till att utveckla rutiner och säkra det koncernövergripande redovisningsarbetet. Du är trygg i din yrkesroll och har mycket goda kunskaper inom redovisningsområdet. Vi ser gärna att din kunskap inom ekonomi och redovisning är bred och att du har en förmåga att inta ett helhetsperspektiv. Du förstår komplexa sammanhang och har en god analytisk förmåga för att kunna bedöma och värdera ekonomisk information.

För att passa i den här rollen behöver du trivas med att arbeta med både siffror och människor. Det är viktigt att du är en lagspelare då du kommer att samarbeta med kollegor inom olika kompetensområden i organisationen. Din kommunikativa förmåga är av största vikt och du behöver kunna omvandla ekonomiska termer till ett språk som även icke-ekonomer förstår.

Som redovisningsansvarig är det viktigt att du kan strukturera och organisera arbetet effektivt. Din förmåga att prioritera och fokusera kommer vara värdefull för att hantera de arbetstoppar som kan uppstå i samband med exempelvis bokslutsarbetet.

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi, helst med inriktning mot redovisning. Vi kan också tänka oss att en bakgrund som auktoriserad redovisningskonsult kan vara lämplig. I den här tjänsten behöver du ha gedigen erfarenhet av att arbeta med redovisning, gärna på koncernnivå. Erfarenhet av systemadministration och god kompetens i Excel är ett krav. Om du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation kommer det att underlätta när du ska sätta dig in i dina nya arbetsuppgifter.

Erfarenhet krävs

Kontakt
Nils-Eric Gustavsson
tf ekonomichef
076-284 59 20
Kontakt
Jenny Lyxell
HR-konsult/Rekryterare
0226-6456 89
Tillgänglig från 17 aug
Redovisningsansvarig
Rulla till toppen