Kyrkoekonom

Malax Församling
  Publicerad
  2023/10/17
  Placering
  Malax, Finland
  Kategori
  Ekonom  
  Typ av jobb

  Beskrivning

  Du som kyrkoekonom ansvarar för ekonomi- och personalförvaltning, förvaltning av fastigheter samt fungerar som arbetarskyddschef i församlingen.

  Till arbetsuppgifterna hör bl.a. organisering av ekonomifunktionen, uppgörande av budget och bokslut samt personal- och fastighetsärenden. Fastighetsmassan är omfattande, med både kulturhistoriskt värdefulla byggnader och omkring 800 ha skog. Kyrkoekonomen fungerar som disponent samt som förman för vaktmästarna. Kyrkoekonomen är, tillsammans med kyrkoherden, en av församlingens ledande tjänsteinnehavare.

  Som kyrkoekonom representerar du församlingen och behöver därför vara medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

  Avlöning enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal KyrkTAK (löneklass J10). Tjänsten är 100 %.

  Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Den som väljs ska uppvisa godtagbart läkarintyg. En prövotid på sex månader tillämpas.

  Kvalifikationer

  Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet, högskola eller yrkeshögskola avlagd lämplig examen samt erfarenhet av ekonomi- och fastighetsförvaltning. Kännedom om församlingsarbete och erfarenhet av församlingsadministration samt ledarskap räknas som merit.

  Malax församling är en tvåspråkig församling med svenska som förvaltningsspråk. För tjänsten krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

   

  Ansökan skickas till

  Ansökningshandlingar med cv riktas till kyrkorådet per e-post malax.forsamling@evl.fi och skall vara tillhanda senast tisdag 31.10.2023 kl. 16.00.

  Kontaktinformation

  Närmare upplysningar angående tjänsten ges av
  kyrkoherde Tomi Tornberg, tel. 050 559 7757, tomi.tornberg@evl.fi

  eller

  kyrkofullmäktiges ordförande Leif Tast, 050 344 5555, leif.tast@pp.malax.fi

  Kyrkoekonom
  Rulla till toppen