Kreditriskanalytiker

Riksgälden
Publicerad
2018/12/04
Placering
Stockholm, Sweden
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Är du kreativ och vill arbeta med skiftande och unika frågeställningar inom kreditriskområdet och samtidigt få inblick i ett brett spektrum av sektorer?

Riksgälden tillhandahåller, på regeringens uppdrag, garantier och utlåning till olika projekt utanför staten. Vår uppgift är att bedöma riskerna, sätta avgifter och bestämma villkoren för de garantier som ställs ut. Vi har också i uppdrag att ansvara för finansieringssystemet för kärnavfall.

Arbetsuppgifter
Som kreditriskanalytiker kommer du att analysera och prissätta kreditrisker och hitta lämpliga åtgärder för att begränsa statens risk. Det ingår i arbetet att omvärldsbevaka och bidra till den löpande vidareutvecklingen av analysmetoder. Du kommer att ha ett särskilt koordineringsansvar för Riksgäldens samverkansarbete med Sida i frågor som rör kreditrisker i deras garantiverksamhet.

Arbetet innebär kontakter med såväl statliga och privata företag som departement och andra myndigheter.

Erfarenhet, utbildning och person
Du har akademisk examen inom ekonomi eller matematik/statistik. Du har minst tre års erfarenhet av kvalificerad kreditriskanalys, exempelvis från ratinginstitut eller kreditavdelning på bank. Erfarenhet från arbete på myndighet eller inom regeringskansliet är meriterande, liksom erfarenhet av frågor inom internationellt utvecklingssamarbete.

Vi söker dig som lockas av intellektuell stimulans och är kreativ. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska. För att lyckas i rollen krävs ett analytiskt förhållningssätt och en vana att arbeta självständigt kombinerat med god samarbetsförmåga. Du är drivande och kan hantera perioder med högt tempo samtidigt som du är noggrann, strukturerad och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det krävs också en öppenhet för frågor av skiftande karaktär gällande kreditrisker i flertalet sektorer. Vi kommer att lägga stor vikt vid pålitlighet och lämplighet till tjänsten samt dina personliga egenskaper.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via www.riksgalden.se/jobb senast den 4 januari. Ange referens RG 2018/1165.

Arbetsprover och arbetspsykologiska tester kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Urvalet av kandidater sker löpande. 
Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden har även fått i uppdrag att ansvara för finansieringssystemet för kärnavfall. Vi ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin. Vårt kontor finns i centrala Stockholm. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara.

Kreditriskanalytiker
Rulla till toppen