Fastighets- och affärsutvecklingschef

Bergvik Skog Öst
Publicerad
2019/11/26
Placering
Stockholm, Sweden
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Bergvik Skog Öst äger och förvaltar cirka 300 000 hektar mark i Mellansverige. På koncernens mark bedrivs miljöcertifierat skogsbruk och vi upplåter mark till jakt, fiske, täktverksamhet, vindkraft mm. Virket säljs uteslutande till BillerudKorsnäs som också ansvar för drivning och övriga operativa skogstjänster.

Bergvik Skog Öst bildades 2019 och har en enkel organisation, tydliga mål samt få och långsiktiga ägare. Nu vill Vi utöka ledningsfunktionen i Stockholm med en fastighets- och affärsutvecklingschef med ansvar bland annat för:
  • Att leda, fördela och utveckla arbetet inom koncernens fastighetsfunktion inklusive budgetansvar, framtagande av policys, riktlinjer, strategier och mål.
  • Att effektivisera fastighetsförvaltningen ur ett fastighetsrättsligt perspektiv samt för förvaltning, ajourhållning och utveckling av koncernens fastighetssystem.
  • Att utveckla värden kopplade till fastigheter, genom t ex exploatering, strukturrationalisering, köp och försäljning, upplåtelser av nyttjanderätter.
  • Att företräda koncernen i frågor av fastighetsrättslig, fastighetsekonomisk karaktär och relevanta affärsutvecklingsområden.
  • Utveckling och försäljning av affärsutvecklingsprojekt samt samarbeten kopplade till affärsutveckling.
  • Att vara VD och styrelseledamot i eventuellt förekommande projektbolag.

Därtill kommer Du att i en mindre ledningsgrupp medverka till att förverkliga Bergvik Skog Östs affärsidé. Vi söker därför en driven person som har ett gott ledarskap, en bra kommunikativ förmåga, ett tydligt affärssinne, en god analytisk förmåga samt skoglig erfarenhet på ledningsnivå. Du bör ha relevant högskoleutbildning exempelvis lantmätare med ekonomisk/juridisk inriktning, jägmästare, mäklare, fastighetsekonom eller motsvarande som bedöms relevant för tjänsten.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse.
Upplysningar lämnas av VD Sofia Berg, 070 – 677 83 15.

Välkommen med ansökningshandlingar senast den 16 december till sofia.berg@bergvikskogost.se, urval och intervjuer sker löpande.

 

Liknande platsannonser

Fastighets- och affärsutvecklingschef
Rulla till toppen