Ekonom

Borås Stad, Vård- och äldreförvaltningen
Publicerad
2019/01/07
Placering
Borås, Sweden
Kategori
Ekonom  
Typ av jobb

Beskrivning

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,3 miljarder kronor. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med...

Ekonom
Rulla till toppen