Controller

Stockholms universitet
Publicerad
2018/11/09
Placering
Stockholm, Sweden
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

vid Områdeskansliet för humanvetenskap. Sista ansökningsdag: 2018-12-03. Stockholms universitet har två områdesnämnder med vicerektorer som ordförande. Det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet består av Humanistisk, Juridisk och Samhällsvetenskaplig fakultet vilka företräds av dekaner. Två av dekanerna är också vicerektorer och ingår i universitetsledningen. Områdeskansliet...

Controller
Rulla till toppen