Amanuenser i företagsekonomi

Södertörns högskola
Publicerad
2022/06/17
Placering
Hudding, Sweden
Kategori
Övrigt  
Typ av jobb

Beskrivning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Företagsekonomi är ett av högskolans större ämnen med ca 1 000 studenter och ca 40 lärare och forskare. Undervisning bedrivs på grundnivå samt på avancerad nivå. Ämnet har även forskarutbildning med doktorander.

Med start hösten 2022 ska avdelningen för företagsekonomi ge uppdragsutbildningen Snabbspår för ekonomer, 30 hp. Utbildning riktar sig till personer med kandidatexamen i företagsekonomi från ett land utanför EU/EES. I utbildningen ingår kurser i civilrätt, beskattningsrätt och extern redovisning. Målet är att deltagarna efter genomgången utbildning och praktik ska kunna arbeta som redovisningsekonomer i Sverige. Utbildningen ges i sin helhet på distans.

Arbetsuppgifter
Denna anställning omfattar 25% av heltid under sex månader. Arbetsuppgifterna består av att bistå lärarna på Snabbspår för ekonomer med att anordna studielabbar och räknestugor, besvara frågor och att hjälpa deltagarna med handhavande av högskolans IT-system m.m. Arbetet sker i nära samarbete med lärarna på utbildningen.

Arbetsuppgifterna kan till stor del utföras på distans och planeras med hänsyn till de egna studierna. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisningen bedrivs på svenska.

Behörighet
Behörigheten för amanuens föreskrivs i 5 kap. 10 § högskoleförordningen: Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

För denna anställning krävs att den sökande har avklarat Företagsekonomi A och B samt Handelsrättslig översiktskurs eller motsvarande. Därutöver krävs att den sökande antingen har avklarat Beskattningsrätt eller kommer att läsa kursen under höstterminen 2022.

Den sökande bör ha ett särskilt intresse för delämnet redovisning. Vidare bör den sökande vara kreativ och självständig kombinerat med en god samarbetsförmåga samt kunna inspirera och engagera studenter.

Bedömningsgrunder
För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

  • Studiemeriter
  • God samarbetsförmåga
  • Erfarenhet av att undervisa

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning samt i Högskoleförordningen.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad och omfattar 25 % av heltid med varaktighet 2022-08-29 till 2023-03-03.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-08-14.

Ytterligare upplysningar
Bengt Lindström, studierektor, tel: 08-6084339, bengt.lindstrom@sh.se
Robert Leonardi, biträdande avdelningsföreståndare, tel: 08-6084993, robert.leonardi@sh.se
Lovisa Henricsson, HR-generalist, tel: 08-6084455, lovisa.henricsson@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Liknande platsannonser

Amanuenser i företagsekonomi
Rulla till toppen