Administrativ samordnare

Kalmar kommun
Publicerad
2020/07/27
Placering
Sweden
Kategori
Ekonom  
Typ av jobb

Beskrivning

Arbetet innebär att samordna och driva utvecklingen av dokumenthantering och övriga administrativa arbetsuppgifter på samhällsbyggnadskontoret utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv. Du kommer samordna och driva arbetet med att ta fram förvaltningsgemensamma rutiner, mallar och dokument, exempelvis gemensam mall för delegationsbeslut, delgivning av beslut och rutin för utlämnande av...

Administrativ samordnare
Rulla till toppen